Skip to main content
Annabelle Conroy

Annabelle Conroy

2021 AIM High Individual Award

Julie Donnelly

Julie Donnelly

2022 AIM Knights’ Choice Award

David Rozek

David Rozek

2023 AIM Knights’ Choice Award

Robert Borgon

Robert Borgon

2024 AIM Knights’ Choice Award

Integrated Business

Integrated Business

2020 AIM High Dept. Award

Ricardo Zaurin

Ricardo Zaurin

2022 AIM High Individual Award

Nicole Lapeyrouse

Nicole Lapeyrouse

2023 AIM High Individual Award

Christian Beck

Christian Beck

2024 AIM High Individual Award

Physics

Physics

2021 AIM High Dept. Award

Modern Languages and Literatures - 2022 AIM High Impact Award

Modern Languages & Literatures

2022 AIM High Group Award

Anthropology - 2023 AIM High Impact Award

Anthropology

2023 AIM High Group Award

Biology - 2024 AIM High Impact Award

Biology

2024 AIM High Group Award